October 24, 2019

PROFIL

Pengelola Jurusan Biologi FMIPA UNNES Periode 2019-2023

No. NAMA NIP Jabatan
1. Dr. Nugrahaningsih WH, M.Kes. 196907091998032001 Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi Biologi
2. Dr. Noor Aini Habibah, M. Si. 197111071998022001 Sekretaris Jurusan
3. Dra. Endah Peniati, M.Si. 196511161991032001 Kepala Laboratorium Biologi
4. Dr. Siti Alimah, M. Pd. 197411172005012002 Koordinator Prodi Pendidikan Biologi